Petras Gintalas

Pradžia

Pagaliau išleidome knygą:
PETRAS GINTALAS – MEDALIO ŽMOGUS

 

Knygos ištrauka (pdf)

 

Kurybos pristatymo tekstas (anglų kalba)
Presentational text in English

...
Petras Gintalas kuria tokį meną, kokį diktuoja jo prigimtis: natūralų, paklūstantį tik jam būdingoms meninėms interpretacijoms, vidinėms būsenoms. Džiaugsmas, liūdesys ar tragizmas dažnai lieka užsidarę santūrumo kiaute, pasislėpę žemaitiškoje gelmėje, bet užčiuopiami jausmu. Dailininko skulptūros, tapybos, grafikos kūriniuose atsiskleidžianti poetinė įžvalga neatsitiktinė – jis bendrauja su dviem mūzomis: daile ir poezija.

Antanas Olbutas

 

^